dr. Horváth Dávid

ügyvéd

Tisztelt Látogató!

Dr. Horváth Dávid ügyvéd vagyok, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja (www.fmuk.hu). Diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem, tanulmányaim alatt IM Tanulmányi Jogászösztöndíjban részesültem. Az egyetem elvégzése után gyakorlatomat a régi múltra visszatekintő Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Irodában végeztem, principálisom dr. Biró Andrea és édesapám, dr. Horváth Gyula ügyvédek voltak. A fenti körülmények között megszerzett tudás és tapasztalat alapján, folytatva a Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Iroda szakmai és etikai hagyományait alakítottam ki saját irodámat is. Ennek megfelelően tevékenységem a polgári jog, munkajog széles spektrumát öleli fel, valamint büntetőügyekben is ellátok védői tevékenységet, sértetti képviseletet. Munkám során mind a bíróság, mind más hatóság előtt képviselem ügyfeleimet és érvényesítem igényeiket peres, nem peres és más hatósági eljárásokban.
Rólam image

Tevékenységemet az ország egész területén végzem az alábbiakban részletezett területeken. Irodám technikai eszközökkel felszerelt, így a videóhíváson (Skype, Zoom) keresztül történő egyeztetés, távollévők közötti szerződéskötés és más elektronikus ügyintézést kívánó eljárás is akadály nélkül megvalósítható.

Polgári jog

Tevékenységem a polgári jog széles spektrumát öleli fel, többek között ellátok jogi képviseletet a családjog (házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, házastársi közös vagyon megosztása), szerződéses jogviszonyok, kártérítési, birtok- és tulajdoni perek, illetve az öröklési jog területén.

Munkajog

A munkáltatók és a munkavállalók részére egyaránt segítséget nyújtok a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, valamint munkavédelemmel, munkahelyi balesettel és munkaviszonnyal összefüggő károkozással kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel munkaügyi perekben és peren kívüli eljárásokban.

Büntetőjog

Büntetőügyekben ellátok védői tevékenységet és sértetti képviseletet. A büntetőügyek sajátosságaira tekintettel ezen ügyekben a munkaidőn túl is segítséget nyújtok ügyfeleimnek.

Cégalapítás és civil szervezetek

Közreműködöm cégalapítások, civil szervezetek létrehozásának folyamatában, változásbejegyzések lebonyolításában és a kapcsolódó okiratok megszerkesztésében.

Nem peres és hatósági eljárások

Munkám során nem csak a bíróság, hanem más hatóságok előtt, valamint peren kívüli eljárásokban is képviselem ügyfeleimet. Többek között hagyatéki, végrehajtási, fizetési meghagyásos, engedélyezési, földhivatali eljárásokban látok el képviseletet.

Okiratszerkesztés

A különböző eljárásokban nyújtott jogi képviselet mellett foglalkozom okiratok szerkesztésével (szerződések, végrendeletek, stb.), ellenjegyzésével, kapcsolódó kezelésével.

Amennyiben munkámra és segítségemre igényt tart, keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeimen!

  • Székesfehérvár, Kossuth u. 8, Hungary

Irodám székhelye Székesfehérvár történelmi belvárosának szívében található a Kossuth u. 8. szám alatt. Személyesen nyitvatartási időben, míg telefonon és e-mailben bármikor rendelkezésükre állok.