Tevékenységemet az ország egész területén végzem az alábbiakban részletezett területeken. Irodám technikai eszközökkel felszerelt, így a videóhíváson (Skype, Zoom) keresztül történő egyeztetés, távollévők közötti szerződéskötés és más elektronikus ügyintézést kívánó eljárás is akadály nélkül megvalósítható.

Polgári jog

Tevékenységem a polgári jog széles spektrumát öleli fel, többek között ellátok jogi képviseletet a családjog (házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, házastársi közös vagyon megosztása), szerződéses jogviszonyok, kártérítési, birtok- és tulajdoni perek, illetve az öröklési jog területén.

Munkajog

A munkáltatók és a munkavállalók részére egyaránt segítséget nyújtok a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, valamint munkavédelemmel, munkahelyi balesettel és munkaviszonnyal összefüggő károkozással kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel munkaügyi perekben és peren kívüli eljárásokban.

Büntetőjog

Büntetőügyekben ellátok védői tevékenységet és sértetti képviseletet. A büntetőügyek sajátosságaira tekintettel ezen ügyekben a munkaidőn túl is segítséget nyújtok ügyfeleimnek.

Cégalapítás és civil szervezetek

Közreműködöm cégalapítások, civil szervezetek létrehozásának folyamatában, változásbejegyzések lebonyolításában és a kapcsolódó okiratok megszerkesztésében.

Nem peres és hatósági eljárások

Munkám során nem csak a bíróság, hanem más hatóságok előtt, valamint peren kívüli eljárásokban is képviselem ügyfeleimet. Többek között hagyatéki, végrehajtási, fizetési meghagyásos, engedélyezési, földhivatali eljárásokban látok el képviseletet.

Okiratszerkesztés

A különböző eljárásokban nyújtott jogi képviselet mellett foglalkozom okiratok szerkesztésével (szerződések, végrendeletek, stb.), ellenjegyzésével, kapcsolódó kezelésével.